MINI cookie-richtlijnen.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand waarin internetinstellingen opgeslagen zitten. Bijna elke website gebruikt cookies.

 

Bij uw eerste bezoek aan een website wordt het door uw internetbrowser gedownload. Indien u deze website de volgende keer met hetzelfde apparaat bezoekt, wordt het cookie en de daarin opgeslagen informatie teruggestuurd naar ofwel de website die het geplaatst heeft (first party cookie) ofwel naar een andere website waartoe het behoort (third party cookie). Zo herkent de website dat hij met deze browser al eens werd opgeroepen, en verschilt in sommige gevallen de weergegeven content.

 

Sommige cookies zijn erg nuttig omdat ze de online-ervaring bij een volgende bezoek aan een website kunnen verbeteren. Op voorwaarde dat u hetzelfde apparaat en dezelfde browser als de eerste keer gebruikt, herinneren cookies zich bv. uw voorkeuren, zeggen ze hoe u een pagina gebruikt en passen ze het aanbod aan uw persoonlijke interesses en behoeften aan. Afhankelijk van hun functie en het vooropgestelde doel, kunnen cookies worden onderverdeeld in 4 categorieën: strikt noodzakelijke cookies, functionele cookies, prestatiecookies, en cookies voor marketingdoeleinden. 

Uw cookie-instellingen op deze website.

Cookies op deze website waarvoor geen toestemming vereist is.

Strikt noodzakelijke cookies, ook wel “strictly necessary” genoemd, garanderen functies zonder dewelke u deze website niet kunt gebruiken zoals gepland. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt door MINI en vallen onder de zogenaamde first party cookies. Ze worden alleen op uw computer opgeslagen voor de huidige browsersessie. Strikt noodzakelijke cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij het oproepen van de voertuigconfigurator een versie krijgt, waarvan de bandbreedte van de datahoeveelheid overeenstemt met de door u gebruikte internetverbinding. Verder garanderen deze cookies bijvoorbeeld bij een paginawissel de functie van een overgang van http naar https, en dus blijven de verhoogde veiligheidsvereisten voor gegevensoverdracht behouden. Dit cookie bevat ook uw beslissing met betrekking tot het gebruik van cookies op onze website. Voor het gebruik van strikt noodzakelijke cookies is uw toestemming niet vereist.

Strikt noodzakelijke cookies kunnen via de functie van deze website niet uitgeschakeld worden. U kunt cookies op elk ogenblik in uw browser uitschakelen.

Voorbeelden van cookies waarvoor geen toestemming vereist is:

First-party cookie Doel Wordt gewist na verloop van
Categorie*
CC_CONSENTCOOKIE
Bewaart de informatie dat een gebruiker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies 365 dagen strikt noodzakelijk
cc_hmc_market_filters HelpMeChoose - Houdt bepaalde keuzefilters bij 31d STRIKT NOODZAKELIJK
cc_hmc_user_selected_filters HelpMeChoose – Houdt eerder door gebruiker gekozen filtersettings bij 31d STRIKT NOODZAKELIJK
cc_mymini_models MyMini voertuig features session Strikt noodzakelijk
cc_cookiesComponentDisplayed Houdt bij of Cookie Disclaimer moet getoond worden 10 dagen strikt noodzakelijk
cc_compare_model Vergelijken – Bijhouden van gekozen model(len) voor vergelijken session strikt noodzakelijk
cc_configured_model Kenmerken van geconfigureerd model session strikt noodzakelijk
CC_IE_POPUP
hierdoor kan de website op een correcte manier de informatie over het gebruik van cookies tonen bij een eerste bezoek session strikt noodzakelijk

Cookies waarvoor toestemming vereist is

Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken, vervullen een belangrijke taak. Zonder deze cookies staan de functies die het mogelijk maken om comfortabel op onze website te surfen, zoals bijvoorbeeld vooraf ingevulde formulieren, niet meer ter beschikking. Door u ingegeven instellingen, zoals bijvoorbeeld de taalkeuze, kunnen niet worden opgeslagen en moeten dus op elke pagina opnieuw worden opgevraagd. Verder hebben wij niet langer de mogelijkheid om u individueel aangepaste aanbiedingen voor te stellen.

Overzicht van de first party cookies met toestemming:

Origine van de cookies Objectief Datum van verloop Categorie*
cc_digital_eventAttributes Tracking van gebeurtenissen wanneer hij navigeert tussen diverse BMW (BMW, MINI) sites. session tracking
cc_digital_userCookie Tracking van gebruiker wanneer hij tussen pagina’s en sessie navigeert. 183d tracking
cc_digital_profileCookie Tracking van profiel wanneer gebruiker tussen pagina’s navigeert session tracking
cc_digital_testCookie Testen of we cookies kunnen zetten session tracking
cc_digital_sessionCookie Tracking van gebruikerssessie session tracking
cc_country_preferences Keuze land/taal 31d functioneel
cc_favourite_model Opslaan van favoriete modellen 31D functioneel

Gebruik van third party cookies met toestemming op deze website.

MINI integreert ook content van derden op deze website. Voorbeelden daarvan zijn Facebook-diensten of Youtube-filmpjes . Deze derdenaanbieders kunnen theoretisch cookies plaatsen wanneer u onze website bezoekt en daardoor bijvoorbeeld de informatie verkrijgen, dat u onze website hebt opgevraagd. Bezoek de websites van de derdenaanbieders voor meer informatie over hun gebruik van cookies. Wanneer u ervoor kiest om uw toestemming voor het gebruik van cookies met toestemming niet te geven of te herroepen, kunt u alleen gebruikmaken van die functies op onze website, die wij zonder deze cookies kunnen garanderen. Delen van de website die potentieel de technische mogelijkheid bieden om content van derden te integreren en dus third party cookies te plaatsen, zijn in dat geval voor u niet toegankelijk. Daarover wordt u geïnformeerd via een bericht . Wilt u in dat geval de inhoud van de website toch gebruiken, dan is dit mogelijk op voorwaarde dat u instemt met het gebruik van cookies met toestemming. Gebruik daarvoor de op onze website op die plaats ter beschikking gestelde functie voor toestemming Wanneer u cookies principieel niet wilt toelaten, kunt u dit ook in uw browser instellen.

 

U vindt meer informatie over cookies waarvoor toestemming vereist is, de verschillende categorieën cookies, het gebruik van cookies en tracking op deze website, en hoe u cookies kan beheren en verwijderen hieronder.

Overzicht van de third party cookies met toestemming:

Origine van de cookies Objectief Datum van verloop Categorie
GOOGLE + PLUGIN COOKIES Dit cookie maakt het mogelijk om gegevens te verzenden naar Google+. Meer informatie over het gebruik van cookies en hoe ze kunnen worden behandeld, is beschikbaar op de Google+-website. session marketing
FACEBOOK PLUGIN COOKIES Dit cookie maakt het mogelijk om gegevens te verzenden naar Facebook. Meer informatie over het gebruik van cookies en hoe ze kunnen worden behandeld, is beschikbaar op de Facebook-website. session marketing

BEHEER EN VERWIJDEREN VAN COOKIES.

U kan cookies blokkeren en verwijderen via de instellingen van uw browser.

Om cookies te beheren, laten de meeste browsers u toe om alle cookies te weigeren of toe te staan, of om enkel bepaalde types cookies toe te staan. Hoe u cookies beheert en verwijdert vindt u in de helpfunctie van uw browser.

 

U vindt meer informatie voor de meest courante browsers hieronder:

Internet Explorer

Chrome

Firefox

Safari

 

Indien u het gebruik van cookies wenst te beperken, zal u niet alle interactieve functies van onze website kunnen gebruiken

*Categorieën cookies.

Afhankelijk van hun functie en toepassing kunnen cookies worden onderverdeeld in vier categorieën*: strikt noodzakelijke cookies, prestatiecookies, functionele cookies, cookies voor marketingdoeleinden.

Strikt noodzakelijke cookies.

Strikt noodzakelijke cookies zijn nodig opdat u een website kunt bezoeken en gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de functies van de website niet worden gegarandeerd, bijvoorbeeld dat de tijdens een bezoek uitgevoerde handelingen (bv. tekstingave of voertuigconfiguratie) behouden blijven, ook wanneer u tussen verschillende pagina’s navigeert

Prestatiecookies.

Prestatiecookies verzamelen informatie over de gebruikswijze van een website – bijvoorbeeld welke pagina’s een bezoeker het vaakst opvraagt en of hij foutmeldingen van websites ontvangt. Deze cookies slaan geen informatie op die de gebruiker kan identificeren. De verzamelde informatie is geaggregeerd en dus anoniem. Deze cookies worden alleen gebruikt om de prestaties van een website en dus de beleving van de gebruiker te verbeteren.

Functionele cookies.

Functionele cookies maken het een website mogelijk om reeds ingegeven gegevens (zoals bv. gebruikersnaam, taalkeuze of woonplaats) op te slaan en de gebruiker verbeterde, persoonlijkere functies aan te bieden. Een website zou bijvoorbeeld lokale prijsrelevante btw-informatie kunnen aanbieden wanneer hij een cookie gebruikt om de regio op te slaan waarin de gebruiker zich bevindt.

Functionele cookies worden daarnaast ook gebruikt om gevraagde functies zoals het afspelen van video’s mogelijk te maken. Deze cookies verzamelen anonieme informatie, ze volgen niet uw bewegingen op andere websites.

Cookies voor marketingdoeleinden.

Cookies voor marketingdoeleinden worden gebruikt om gerichte, voor de gebruiker relevante en aan zijn interesses aangepaste reclameboodschappen weer te geven. Ze worden ook gebruikt om de weergavefrequentie van een reclameboodschap te beperken en de doelmatigheid van reclamecampagnes te meten. Ze registreren of men een website al dan niet heeft bezocht. Deze informatie kan worden gedeeld met derden, zoals bv. adverteerders. Cookies ter verbetering van de doelgroepaanspreking en reclame worden vaak gekoppeld aan bijkomende functies van derden.

PRESTATIECOOKIES: TRACKING VAN GEBRUIKERS.

Onze website bevat technologie van Adobe om informatie te verzamelen over hoe bezoekers deze website en haar inhoud gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat de website toegevoegde waarde creëert voor haar bezoekers, bijvoorbeeld met inhoud die is aangepast aan uw persoonlijke noden.

 

Binnen de Adobe-toepassing worden gegevens verzameld door Adobe Analytics en Adobe Dynamic Tag management. De gegevens worden geanonimiseerd, verwerkt, en opgeslagen in Adobe data centers in Europa.

 

Indien u zich volledig wenst te verzetten tegen het gebruik van prestatiecookies door Adobe, kan dat via de link op hun website: https://www.adobe.com/be_nl/privacy/opt-out.html

 

Indien u al uw cookies verwijdert, zal u de opt-out procedure opnieuw moeten doorlopen, in het bijzonder voor Adobe prestatiecookies, omdat uw verzet dan niet langer is geregistreerd. Hetzelfde geldt wanneer u deze website bezoekt met een ander toestel.

Contact.

Voor elke vraag of opmerking met betrekking tot deze Cookie Policy, kan u zich wenden tot BMW Group Belux, door een e-mail te verzenden naar het volgende adres: contact.be@mini.be.