MINI SELECT DISCLAIMER

(1) MINI Financial Services is een handelsbenaming van BMW Financial Services Belgium NV. MINI  Select is een verkoop op afbetaling met een verhoogde laatste aflossing voorbehouden aan particulieren en met, indien individueel bedongen en onder bepaalde voorwaarden, mogelijkheid tot overname van het voertuig door uw MINI concessiehouder, bemiddelaar in consumentenkrediet - agent in nevenfunctie. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw kredietaanvraag door het kredietcomité van BMW Financial Services Belgium NV, Lodderstraat 16, 2880 Bornem, BE 0451.453.242 – RPR Mechelen, kredietgever. Het verstrekken van bijkomende waarborgen of het sluiten van andere overeenkomsten kan vereist worden.

 

(2) Onder voorbehoud van aanvaarding van uw kredietaanvraag door het kredietcomité van MINI Financial Services Belgium NV, Lodderstraat 16, 2880 Bornem.  

 

(3) MINI Financial Services is een handelsbenaming van BMW Financial Services Belgium NV. Bij de aanbieding van “MINI Insurance”, treedt BMW Financial Services Belgium NV op als verbonden verzekeringsagent (ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 16.500 A) van Allianz Benelux NV, verzekeringsonderneming erkend onder nummer 0097. BMW Financial Services Belgium NV is niet contractueel verplicht om uitsluitend met voormelde verzekeringsonderneming zaken te doen. Merk op dat BMW Financial Services Belgium NV niet adviseert op grond van een verplichting tot een onpartijdige analyse. Indien je klachten hebt met betrekking tot de verzekeringsbemiddelingsdiensten van BMW Financial Services Belgium NV, kan je je wenden tot de Ombudsman voor de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel. : +32 (2) 547 58 71, Fax : +32 (2) 547 59 75, e-mail : info@ombudsman.as). 

 

(4) (met inbegrip van de laatste verhoogde aflossing) en, indien van toepassing, behoudens beroep op enige overnamegarantie vanwege BMW Financial Services Belgium NV of de MINI concessiehouder.