JE FAVORIETE DEALER

MINI Financiëring Disclaimer

(1) MINI Financial Services is een handelsbenaming van BMW Financial Services Belgium NV. MINI Financiering is een verkoop op afbetaling voorbehouden aan particulieren. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw kredietaanvraag door het kredietcomité van BMW Financial Services Belgium NV, Lodderstraat 16, 2880 Bornem, BE 0451.453.242 – RPR Mechelen, kredietgever. Uw MINI concessiehouder treedt op als bemiddelaar in consumentenkrediet - agent in nevenfunctie. Het verstrekken van bijkomende waarborgen of het sluiten van andere overeenkomsten kan vereist worden. Rekeningnummer: BE69 8260 0066 5778.

 

(2) Bij de aanbieding van “MINI Insurance”, treedt BMW Financial Services Belgium NV op als verbonden verzekeringsagent (ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 16.500 A) van Allianz Benelux NV, verzekeringsonderneming erkend onder nummer 0097. BMW Financial Services Belgium NV is niet contractueel verplicht om uitsluitend met voormelde verzekeringsonderneming zaken te doen. Merk op dat BMW Financial Services Belgium NV niet adviseert op grond van een verplichting tot een onpartijdige analyse. Indien je klachten hebt met betrekking tot de verzekeringsbemiddelingsdiensten van BMW Financial Services Belgium NV, kan je je wenden tot de Ombudsman voor de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel. : +32 (2) 547 58 71, Fax : +32 (2) 547 59 75, e-mail : info@ombudsman.as).