Mini financiering voor professionelen disclaimer

(1) MINI Financial Services is een handelsbenaming van BMW Financial Services Belgium NV.MINI Financiering voor professionelen richt zich uitsluitend tot professionele klanten die het voertuig gebruiken met het oog op de uitoefening van hun handels-, beroeps-, of ambachtelijke activiteiten. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door het kredietcomité van BMW Financial Services Belgium NV, Lodderstraat 16, 2880 Bornem, BE 0451.453.242 – RPR Mechelen.

 

(2) Bij de aanbieding van “MINI Top Cover”, treedt BMW Financial Services Belgium NV op als verzekeringsagent (ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 16.500 A) van P&V Verzekeringen CVBA, verzekeringsonderneming erkend onder nummer 0058. BMW Financial Services Belgium NV is niet contractueel verplicht om uitsluitend met voormelde verzekeringsonderneming zaken te doen (met dien verstande dat BMW Financial Services Belgium NV enkel soortgelijke verzekeringsovereenkomsten van een andere verzekeringsonderneming aanbiedt in het kader van bepaalde kredietcontracten of contracten van huur op lange termijn). Merk op dat BMW Financial Services Belgium NV niet adviseert op grond van een verplichting tot een onpartijdige analyse. Indien u klachten heeft met betrekking tot de verzekeringsbemiddelingsdiensten van MINI Financial Services Belgium NV, kan u zich wenden tot de Ombudsman voor de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel.: +32 (2) 547 58 71, fax: +32 (2) 547 59 75, e-mail: info@ombudsman.as).

 

(3) De richtlijnen die door BMW Financial Services Belgium NV gegeven worden vormen geen fiscaal advies. Wij raden u aan voor uw financiële en fiscale omstandigheden eigen boekhoudkundig, fiscaal of juridisch advies in te winnen.