MINI ALL IN Private Lease DIsclaimer

(1) MINI Financial Services is een handelsbenaming van BMW Financial Services Belgium NV. MINI ALL-IN Private Lease is de verhuur van een MINI  uitsluitend aan particuliere klanten die niet optreden in het kader van hun beroepswerkzaamheden. Volgende diensten zijn inbegrepen in de maandelijkse huurprijs: verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, bestuurdersverzekering en rechtsbijstandsverzekering afgesloten bij Allianz Benelux NV en de door BMW Financial Services Belgium NV geleverde diensten MINI Protection en onderhoud en herstellingen met uitzondering van banden. De maandelijkse huurprijs moet betaald worden via domiciliëring. Indien u meer informatie wenst omtrent de voorwaarden van de Verhuur Aan Particulieren, dan kan u terecht bij uw plaatselijke verdeler. MINI Verhuur Aan Particulieren richt zich uitsluitend tot particuliere klanten die niet optreden in het kader van hun beroepswerkzaamheden. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door BMW Financial Services Belgium NV, Lodderstraat 16, 2880 Bornem. Publiciteit geldig van 01/09/2016 t.e.m. 30/11/2016 . Alle prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen en vergissingen. In geval van vragen kan de klant contact opnemen met BMW Financial Services contract.fs@bmw.be. Dienst verzekering: Verzekering werd berekend met BonusMalus 0 (minstens 5 jaar rijbewijs én laatste 5 jaar schadevrij - burgerlijke aansprakelijkheid niet aangesproken). Bij de aanbieding van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, de bestuurdersverzekering en/of de rechtsbijstandsverzekering treedt BMW Financial Services op als verzekeringsagent (ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 16.500 A) van Allianz Benelux NV, verzekeringsonderneming erkend onder FSMA-nummer 0097. BMW Financial Services Belgium NV is niet contractueel verplicht om uitsluitend met voormelde verzekeringsonderneming zaken te doen: ze biedt ook dergelijke verzekeringen aan van P&V Verzekeringen CVBA (“MINI Top Cover”). Merk op dat BMW Financial Services niet adviseert op grond van een verplichting tot een onpartijdige analyse. Indien u klachten heeft met betrekking tot de verzekeringsbemiddelingsdiensten van BMW Financial Services Belgium NV, kan u zich wenden tot de Ombudsman voor de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel: +32 (2) 547 58 71; Fax: +32 (2) 547 59 75; E-mail: info@ombudsman.as). MINI Protection: BMW Financial Services doet afstand van haar recht van verhaal overeenkomstig de contractuele voorwaarden. Dienst onderhoud: Dienst onderhoud en herstellingen onder voorbehoud van de contractuele beperkingen.

 

(2) Bij de aanbieding van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, de bestuurdersverzekering en/of de rechtsbijstandsverzekering treedt BMW Financial Services op als verzekeringsagent (ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 16.500 A) van Allianz Benelux NV, verzekeringsonderneming erkend onder FSMA-nummer 0097. BMW Financial Services Belgium NV is niet contractueel verplicht om uitsluitend met voormelde verzekeringsonderneming zaken te doen: ze biedt ook dergelijke verzekeringen aan van P&V Verzekeringen CVBA (“MINI Top Cover”). Merk op dat BMW Financial Services niet adviseert op grond van een verplichting tot een onpartijdige analyse. Indien u klachten heeft met betrekking tot de verzekeringsbemiddelingsdiensten van BMW Financial Services Belgium NV, kan u zich wenden tot de Ombudsman voor de Verzekeringen (de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel: +32 (2) 547 58 71; Fax: +32 (2) 547 59 75; E-mail: info@ombudsman.as). 

 

(3) De dienst MINI Protection houdt in dat BMW Financial Services Belgium NV, in geval van bepaalde schade aan de MINI, afstand doet van haar recht van verhaal overeenkomstig de contractuele voorwaarden.