JE FAVORIETE DEALER

BEPALINGEN
AANSPRAKELIJKHEID

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat de verstrekte informatie geen fouten of onnauwkeurigheden bevat.

 

BMW Group Belux kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect ontstaat door het gebruik van deze website, tenzij de schade door opzet of als gevolg van grove nalatigheid is ontstaan. 

 

 

BMW Group Belux behoudt zich het recht voor om de productspecificaties op elk gewenst moment te wijzigen. Productspecificaties kunnen per land verschillen.

 

BMW Group Belux is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die door derden worden beheerd en waarnaar vanuit deze site wordt verwezen. De links naar dergelijke externe websites worden duidelijk als zodanig gemarkeerd.

 

 

Licenties

De BMW Group streeft ernaar om een innovatieve en informatieve website te presenteren. Alle intellectuele eigendommen, zoals patenten, handelsmerken en auteursrechten, zijn beschermd. Deze website vormt geen licentie voor het gebruik van de intellectuele eigendom van bedrijfsonderdelen van de BMW Group of van derden.

HANDELSMERKEN

MINI is een merk van de BMW Group. Alle handelsmerken op deze website zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van BMW AG, tenzij anders vermeld. Dit geldt in het bijzonder voor merken, typeaanduidingen, logo’s en emblemen.

AUTEURSRECHTEN

© Copyright 2016 BMW AG, München (Duitsland).

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, afbeeldingen, grafieken, geluiden, animaties en videobestanden en de rangschikking daarvan op de websites van de BMW Group zijn beschermd onder het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.

Sommige websites kunnen afbeeldingen bevatten waarop een auteursrecht van derden rust.